Dovolená - BRATISLAVA A BUDAPEŠŤ - ADVENT, VÁNOČNÍ TRHY A TERMÁLY VELKÝ MEDER - cena od 0 Kč

Nabídka zájezdů - pobyty u moře, na horách, wellness i plavby
Select country and destination
Rozšířené hledání
Bratislava a Budapešť - advent, vánoční trhy a termály Velký Meder - Maďarsko

Bratislava a Budapešť - advent, vánoční trhy a termály Velký Meder

Bratislava a Budapešť - advent, vánoční trhy a termály Velký Meder
Doprava:
-
Letiště:
-
Odjezd:
-
Strava:
-
Anotace

Adventní zájezd nás zavede do Bratislavy - ochutnáme cigánskou pečínku, chléb se sádlem a cibulí, pagáče, husí a zelné lokše, ale i punč a medovinu. Staré město se nám představí v celé své vánoční kráse i s adventními trhy na Františkánském a Hlavním náměstí. Druhé město bude historická Budapešť, jejíž kulinářské lahůdky není třeba představovat a o tu pravou vánoční atmosféru se postarají vyhlášené tržnice a četné adventní trhy, z nichž každý je svým způsobem jedinečný. Adventní výlet si zpestříme i návštěvou a relaxací v termálních lázních.

Program zájezdu
1. den zájezdu
Odjezd v ranních hodinách z republiky do BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města - Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol. - nejstarší ve městě a místo rytířských ceremonií. Kouzelné uličky Starého města a tradiční vánoční trhy na Hlavním a Františkánském náměstí, výrobky z keramiky, vrbových proutků, včelího vosku ale i klobásy, kapustnice aj. Nocleh v Bratislavě.

2. den zájezdu
Celodenní výlet do vánoční BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Prohlídka historických části: BUDA - hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna a PEŠŤ - impozantní budova Parlamentu, vánoční trhy na Vörösmartyho náměstí, které patří k největším v Evropě - tradiční lidové a řemeslné předměty, perníčky, langoše, svařené víno, pěší zóna Váci útca a proslulá tržnice, kde nakoupíme klasický uherák, čabajku, sušené papričky i maďarské víno. Variantně lze individuálně navštívit např: termální lázně Széchényi nebo lux. secesní lázně hotelu Gellért. Večer návrat na ubytování.

3. den zájezdu
Po snídani odjedeme relaxovat do termálního koupaliště VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí po celkové rekonstrukci k jednomu z nejhezčích na Slovensku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu. (Celodenní vstupné do termálů cca 10 €, seniorské a dětské slevy). V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
Cena zahrnuje
• dopravu lux. klim. busem

• 2x ubytování v hotelu*** v Bratislavě – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

• 2x snídani

• průvodce
Cena nezahrnuje
• vstupné

• fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
• 1lůžk. pokoj 800 Kč

• komplex. pojištění vč. storna zájezdu 105 Kč
Nástupní místa
08.12. - 10.12. odjezd A, B, L
15.12. - 17.12. odjezd A, B, L

Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Žádné recenze pro tento hotel.

GPS souřadnice nejsou dostupné.