Dovolená - BRATISLAVA, OSTŘIHOM, GABČÍKOVO, PLAVBA PO DUNAJI A TERMÁLY - cena od 0 Kč

Nabídka zájezdů - pobyty u moře, na horách, wellness i plavby
Select country and destination
Rozšířené hledání
Bratislava, Ostřihom, Gabčíkovo, plavba po Dunaji a termály - Moře - plavby

Bratislava, Ostřihom, Gabčíkovo, plavba po Dunaji a termály

Bratislava, Ostřihom, Gabčíkovo, plavba po Dunaji a termály
Doprava:
-
Letiště:
-
Odjezd:
-
Strava:
-
Anotace
Navštívíme Bratislavu s krásným historickým jádrem. Druhým městem bude Ostřihom, maďarské historické město ležící na Dunaji, se světoznámou bazilikou na Hradním vrchu, který se řadí k nejvýznamnějším poutním místům v zemi. Relaxovat budeme v termálních lázních a čeká nás vyhlídková plavba po Dunaji k vodnímu dílu Gabčíkovo.
Program zájezdu
1. den zájezdu
Ráno odjezd z republiky do BRATISLAVY. Cestou navštívíme mohutný a krásný zachovalý hrad ČERVENÝ KÁMEN, úchvatné interiéry a exteriéry s bohatou štukovou a freskovou výzdobou, mohutná lipová alej. Po zbytek dne prohlídka významných památek Bratislavy, nacházejících se především v historickém jádru Starého města - Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol. - nejstarší ve městě a místo rytířských ceremonií. Bývalé sídlo ostřihomského arcibiskupa a barokní klenot Primaciální palác s unikátní sbírkou 6 tajuplných tapiserií. Večer ubytování v hotelu.
2. den zájezdu
Výlet za poznáním okolí Dunaje, tvořícího slovensko-maďarskou hranici. Ve slovenském Štúrovu přejedeme přes most Marie Valérie do Maďarska a na břehu Dunaje navštívíme OSTŘIHOM, prapůvodní centrum Uherského království. Prohlídka Hradního vrchu, jehož dominantou je největší svatostánek v zemi - Ostřihomská bazilika s arcibiskupskou kryptou, kapličkou Tamáše Bakócze, jejímž stavitelem a sochařem byl Michelangelův žák Andrea Ferrucci z Florencie, katedrální klenotnice a cca 80 m vysoká kopule, skýtající fantastický výhled na širé okolí Dunaje a na samotnou Ostřihom i slovenské Štúrovo. Odpoledne relaxace a odpočinek v termálních lázních VELKÝ MEDER. Zdejší voda o teplotě 36 – 38 oC působí blahodárně na kloubní poruchy, nemoci páteře a svalů a celkovou regeneraci organismu. Návrat na ubytování.
3. den zájezdu
Dopoledne dokončení prohlídky Bratislavy, odpoledne panoramatická plavba po Dunaji pod bratislavskými mosty s pohledy na historickou část Bratislavy. Poté odjezd k titánskému vodnímu dílu GABČÍKOVO. Návrat do ČR ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem2x ubytování v hotelu *** v Bratislavě – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje
vstupnéplavbyfakult. službyvše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 900 Kč2x večeře 540 Kčkomplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kčplavba lodí "Bratislavský okruh" 200 Kč/os.
Nástupní místa
09.06.-11.06. odjezd B, F Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Žádné recenze pro tento hotel.

GPS souřadnice nejsou dostupné.