Dovolená Bratislava - Vídeň - Budapešť, plavba lodí po Dunaji do Vídně cena od 80850 Kč

Bratislava - Vídeň - Budapešť, plavba lodí po Dunaji do Vídně, Moře - plavby, 28.9.2017, Snídaně

Bratislava - Vídeň - Budapešť, plavba lodí po Dunaji do Vídně

Bratislava - Vídeň - Budapešť, plavba lodí po Dunaji do Vídně
LM
Termín:
28.9. – 1.10.2017
Změnit termín
Délka:4 dny
Doprava:autobus (-)
Strava:Snídaně
Číslo zájezdu:108640394
80 850 Kč (-0 %)

TENTO TERMÍN BYL JIŽ VYPRODÁN.

Další termín vyberete zde

Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: BRATISLAVA – VÍDEŇ - BUDAPEŠŤ, PLAVBA LODÍ PO DUNAJI DO VÍDNĚ
Anotace
Trvale oblíbený zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné zemi. Není bez zajímavosti shlédnout dnešní život metropolí, tak úzce spjatých s naší historií.

Bratislava – Budapešť – Velký Meder – Vídeň
Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města, Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Ubyt. v Bratislavě.

2. den zájezdu
Celodenní výlet do BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Okružní jízda městem, pěší prohlídka významných památek: BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna, Královský habsburský palác). PEŠŤ, impozantní budova Parlamentu, tržnice a Váci utca, nákupy, variantně návštěva termálních lázní. Večer návrat na ubytování.

3. den zájezdu
Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €). Návrat na ubytování.

4. den zájezdu
Do hlavního města mocnářství VÍDNĚ připlujeme lodí po Dunaji. Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - „město ve městě“, najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu aj. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.

Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busemlodní lístek Bratislava – Vídeň3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím3x snídaniprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupné, fakult. službyvše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 1350 Kč3x večeře 800 Kčkomplex pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč
Nástupní místa
03.08. – 06.08. odjezd B, F
28.09. – 01.10. odjezd B, F
Přehled nástupních míst najdete ZDE.
Pořadatelem tohoto zájezdu je REDOK TRAVEL, s.r.o., IČ 25258281. <1> VŠECHNY ZÁJEZDY POŘÁDANÉ TOUTO CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ (Redok Travel) U NÁS ZAKOUPÍTE VŽDY ZA STEJNÉ CENY A VE STEJNÉM SYSTÉMU SLEV, BONUSŮ A VÝHOD, JAKO KDYBY BYL ZAKOUPEN PŘÍMO U POŘÁDAJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE. <2> K CENĚ ZÁJEZDU SI NIKDY NIC NEPŘIDÁVÁME, NAOPAK VÁM POMŮŽEME VYHLEDAT TU NEJLEPŠÍ NABÍDKU Z TISÍCŮ NABÍDEK CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ. <3> K PRODEJI ZÁJEZDŮ TÉTO CESTOVNÍ KANCELÁŘE A JEJÍCH PRODUKTŮ JSME OPRÁVNĚNI JAKO AUTORIZOVANÍ PRODEJCI CESTOVNÍ KANCELÁŘE.
Termín je vyprodaný, objednávkový formulář není dostupný.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.

CK