Dovolená - Perly Dolního Rakouska A Plavba Lodí Po Dunaji - cena od 0 Kč

Nabídka zájezdů - pobyty u moře, na horách, wellness i plavby
Select country and destination
Rozšířené hledání
Perly Dolního Rakouska a plavba lodí po Dunaji - Moře - plavby - Říční plavby

Perly Dolního Rakouska a plavba lodí po Dunaji

Perly Dolního Rakouska a plavba lodí po Dunaji
Doprava:
-
Letiště:
-
Odjezd:
-
Strava:
-
Popis
Navštivte s námi Dolní Rakousko, zemi kulturních pokladů, údolí Wachau, památek UNESCO a klášterů. Romantickým údolím Wachau poplujeme lodí po Dunaji a navštívíme i krásné Kittenberské zahrady. Rosenburg – Kittenberské zahrady - Artstetten – plavba údolím Wachau – Dürnstein – Krems - Melk

1. den zájezdu Brzy ráno odjezd z ČR. Navštívíme renesanční zámek ROSENBURG , historické sály, draví ptáci a odpoledne prohlídka krásných KITTENBERSKÝCH ZAHRAD , pastva pro oči. 2. den zájezdu Zámek ARTSTETTEN , letní sídlo císařské rodiny. MELK , prohlídka města, odpoledne plavba lodí po Dunaji údolím Wachau, terasovité svahy, vinice, hrady, idylické vesnice. DÜRNSTEIN , kostel, výstup k hradní zřícenině. KREMS , prohlídka starobylého centra. 3. den zájezdu Navštívíme barokní klášter v MELKU , největší benediktinský klášter Evropy, reprezentační sály, barokní knihovna s freskami. Odpoledne odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodinách (dle míst nástupů).
Doprava
Nástupní místa : 06.05. - 08.05. odjezd N
Zájezd zahrnuje
2x polopenzi, 2x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, dopravu klim. busem, plavbu lodí po Dunaji, průvodce
Zájezd nezahrnuje
1lůžk. pokoj 750 Kč (povinné při nedoobsazení), Fakultativní příplatek:, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč, vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Žádné recenze pro tento hotel.

GPS souřadnice nejsou dostupné.