Stručné návody jak vyplnit příletové karty do turisticky vyhledávaných destinací

Příletové a odletové karty - jak je správně vyplnit?

Vzor příletové karty Tunisko

Před vstupem na území některých zemí a následně než pak tuto zemi opustíte, musíte v některých případech vyplnit a odevzdat tzv. přistávací kartu (tzv. landing card), nebo naopak odletovou kartu (tzv departure card). V některých zemích se k těmto formulářům ještě přidává formulář celní deklarace.

Tyto formuláře vám v případě letu do příslušné destinace předloží stewardi/letušky během vašeho letu přímo na palubě letadla. Vyplnění těchto formluláře nebývá nějak složitou záležitostí. 

Obecné instrukce pro vyplnění těchto příletových/odletových formulářů:

 • povinnost vyplnit formulář platí pro každého cestujícího
 • pokud má dítě svůj vlastní pas (v současnosti již jej musí mít vždy), musí mít vyplněný i svůj vlastní formulář
 • formulář vyplňujte hůlkovým písmem, dbejte na čitelnost údajů
 • rodiče nebo dospělé osoby (ručící za dětské pasažéry cestující s nimi), podepisují karty jménem dítěte
 • formuláře se odevzdávají při průchodu letištní kontrolou (zpravidla v hale letiště) příslušnému imigračnímu úředníkovi spolu s platnými cestovními doklady.
 • v některých případech si během svého pobytu v dané zemi ponecháváte uvedený formulář (nebo jeho část) po dobu svého pobytu a odevzdáváte jej až při odletu, tj. opouštění destinace. Dbejte prosím o to, abyste v takovém případě uvedený formulář neztratili.

Egypt - vzor příletové karty

Nejběžnější příletové/odletové formuláře:

Stručný anglicko-český slovníček nejběžnějších pojmů z těchto formulářů:

 • Family name, Surname, Last name.......... příjmení
 • First name, Given name, Fore name ..........křestní jméno
 • Maiden name ............rodné jméno
 • Initials ..............zkratka jména
 • Date and place of birth (birth date, birth place) ........... místo narození, místo narození
 • Day / Mo / Yr,  Day / Month / Year  ...................den / měsíc / rok
 • Country of Citizenships  ...............státní příslušnost
 • Country of Residence   ................ země trvalého pobytu
 • Nationality ........... národnost
 • Passport Number, Passport nr.  ............. číslo cestovního pasu
 • Purpose of visit/arrival ................ důvod návštěvy/příletu
 • Tourism/Study/Convention/Culture ........... turistika/studium/konference/kulturní akce
 • Medical Treatment/Business/Training/Other .........zdravotní důvody/obchod/školení/jiné důvody
 • Profession ........ zaměstnání
 • Hotel name ............ jméno hotelu
 • (Home) adress/Country where you live ........... místo vašeho pobytu, bydliště
 • City (Town), State  ........... město, stát
 • Postal / Zip code ........... poštovní směrovací číslo (PSČ)
 • Number, Street  .......... číslo, ulice
 • City where Visa was Issued  ......... místo vystavení víza
 • Passport issued by ............. cestovní pas vydán
 • Date Issued (Day/Mo/Year)  .............. datum vydání (den/měsíc/rok)
 • Arriving from  ........... přílet z (místo odletu / odkud letíte)
 • Accompanied on the passport ............ doprovázené osoby zapsané ve vašem pasu
 • Number of family members travelling with you ........... počet rodinných příslušníků cestujících s vámi
 • Signature .......... podpis
 • Sex ..................pohlaví
 • Female .............. žena
 • Male .......... muž
 • Airline ang flight number ................ aerolinie a číslo letu
 • Trip number   ............ číslo letu, cesty
 • Address while visit in ............... adresa během pobytu v