Rady a tipy na cesty: Stručný slovníček základních pojmů uváděných v příletových formulářích do destinací

Stručný slovníček základních pojmů uváděných v příletových formulářích do destinací
 • Family name, Surname, Last name.......... příjmení

 • First name, Given name, Fore name ..........křestní jméno

 • Maiden name ............rodné jméno

 • Initials ..............zkratka jména

 • Date and place of birth (birth date, birth place) ........... místo narození

 • Day / Mo / Yr,  Day / Month / Year  ...................den / měsíc / rok

 • Country of Citizenships  ...............státní příslušnost

 • Country of Residence   ................ země trvalého pobytu

 • Nationality ........... národnost

 • Passport Number, Passport nr.  ............. číslo cestovního pasu

 • Purpose of visit/arrival ................ důvod návštěvy/příletu

 • Tourism/Study/Convention/Culture ........... turistika/studium/konference/kulturní akce

 • Medical Treatment/Business/Training/Other .........zdravotní důvody/obchod/školení/jiné důvody

 • Profession ........ zaměstnání

 • Hotel name ............ jméno hotelu

 • (Home) adress/Country where you live ........... místo vašeho pobytu, bydliště

 • City (Town), State  ........... město, stát

 • Postal / Zip code ........... poštovní směrovací číslo (PSČ)

 • Number, Street  .......... číslo, ulice

 • City where Visa was Issued  ......... místo vystavení víza

 • Passport issued by ............. cestovní pas vydán

 • Date Issued (Day/Mo/Year)  .............. datum vydání (den/měsíc/rok)

 • Arriving from  ........... přílet z (místo odletu / odkud letíte)

 • Accompanied on the passport ............ doprovázené osoby zapsané ve vašem pasu

 • Number of family members travelling with you ........... počet rodinných příslušníků cestujících s vámi

 • Signature .......... podpis

 • Sex ..................pohlaví

 • Female .............. žena

 • Male .......... muž

 • Airline ang flight number ................ aerolinie a číslo letu

 • Trip number   ............ číslo letu, cesty

 • Address while visit in ............... adresa během pobytu v