Jak vyplnit registraci ESTA pro cestování do USA

Návod jak vyplnit ESTA formulář pro bezvízový vstup do USA

Chci cestovat do USA - co musím splnit?

Cestování do USA - registrace ESTACestovat do spojených států mohou občané České republiky v rámci takzvaného bezvízové styku. Nicméně i tak musí každý návštěvník projít určiným procesem třídění a kontroly. K tomuto účelu slouží registrace ESTA, kde vy (případně vámi zmocněný člověk) vyplní údaje o cestující osobě, odpoví na zvídavé otázky, zaplatí příslušný poplatek a registraci odešle.

Pokud registrace ESTA splní všechny požadavky, a návštěvník USA nebude shledán rizikový, bude mu registrace ESTA schválena. To vám pak umožňuje cestovat do USA v rámci tzv. bezvízového styku, nicméně i tak se musíte připravit na pohovor na příletu do USA (ten se může odehrát na uzemí USA po příletu, případně i na nástupním letišti v Evropě - např. Londýně - pokud cestujete s americkými aeroliniemi).

Registraci ESTA musíte mít i v případě, kdy cestujete do jiné země a na území USA máte pouze mezipřistání.

Registrace ESTA se musí vyplnit před vlastním odletem. žádost o ESTA registraci mohou vyplnit osoby, které cestují do USA jako turisté nebo za účelem obchodní cesty, nicméně doba pobytu nesmí překročit 90 dní na území USA. Vyplnění registrace ESTA musí být provedeno před vaším odletem do USA. Většinou je doporučováno minimálně cca 70 hodin před vaším odletem. Nicméně z povahy celé registrace bychom doporučovali provést registraci ESTA před koupí letenky nebo v době koupě letenky. Je to z toho důvodu, že registrace ESTA není automatická, může dojít k odmítnutí vstupu na území USA a v takovém případě (zamítnutí ESTA) musíte žádat o cestovní vízum v běžném režimu a jeho vyřízení přes ambasádu se může klidně protáhnout na 2 týdny.

STRÁNKY REGISTRACE ESTA: OFICIÁLNÍ STRÁNKY - ŽÁDOST O REGISTRACI ESTA

V rámci těchto stránek můžete zadávat novou žádost, zkontrolovat aktuální žádost (musíte znát číslo ESTA a číslo cestovního pasu) a můžete také zadávat tzv. skupiny žádostí (to je v případě, kdy vás jede skupinka více lidí, např. rodina. Každý účastník musí mít svou vlastní registraci ESTA, ale tímto způsobem je to rychlejší a například i poplatky pak hradíte dohromady za všechny registrace ESTA).

Jako cestovní agentura prodáváme zájezdy do USA, nabízíme i výhodný prodej letenek do USA, zajištění výhodného pronájmu auta v USA a případné zprostředkování ubytování na území USA. V případě nutnosti vám samozřejmě rádi pomůžeme i se samotnou registrací ESTA.

Ale pěkně postupně - co vás vlastně čeká při registraci ESTA

Cestování do USA - registrace ESTAPředevším je důležité si ujasnit základní podmínky pro registraci ESTA:

Cena registrace ESTA je stanovena ze strany USA a činí 14 USD (4 USD je nevratný poplatek, 10 USD je daň na podporu cestování). V případě, že vám registraci ESTA neschválí, se vám těchto 10 USD vrací. Pro placení je vyžadování platná platební karta (pozor - musíte mít nastavenu možnost placení na internetu)

Vlastní platnost registrace ESTA je na 2 roky, přičemž je možný opakovaný vstup na území USA během tohoto období. Po vypršení těchto 2 let (počítáno od okamžiku schválení registrace) je nutné provést registraci ESTA znovu. Totéž platí, změní-li se během období platnosti některé údaje - platnost cestoního pasu, zmna jména, nebo se změní odpovědi na otázky o způsobilosti apod.).

Vyplňování formuláře je v českém jazyce. Doporučujeme vyplňování na oficiální stránce. Vyplňování (pokud máte všechny podklady připraveny) zabere zpravidla 10-20 minut. Samotné schválení je většinou záležitostí několik vteřin či desítek vteřin. Vyjímečně může při nutnosti zásahu úřaadníka vlastní proces přesáhnout několik desítek minut. Obecně platí, pokud jste nebyli v minulosti z území USA vyhoštěni, nepobývali tam nelegálně a nepředstavujete nějaké bezpečnostní riziko, pak je možnost zamítnutí registrace ESTA minimální. Nicméně samotné schválení registrace ESTA neznamená automatické povolení vstupu na území USA. Po příletu do USA (nebo někdy již i na evropském letišti při letu s americkými aeroliniemi) budete nuceni projít pohovorem s imigračním úředníkem.

Dále si musíte připravit několik důležitých věcí nezbytných pro vyřízení registrace ESTA:

 • Platný biometrický cestovní pas země účastnící se Visa Waiver Program.
 • Platná platební karta (MasterCard, VISA, American Express, Discover (JCB, Diners Club)) nebo PayPal k úhradě 14 USD za žádost.
 • Vaše kontaktní údaje.
 • Údaje o vašem posledním zamestnání, jsou-li k dispozici.

Připravili jsme takový stručný pracovní formulář, kde máte základní vyplňované okruhy zobrazeny a můžete si je předpřipravit, aby pak celkový proces spojený se zadáváním těchto údajů do on-line registrace ESTA byl rychlý a bezproblémový.

STRUČNÝ PRACOVNÍ FORMULÁŘ pro vás - slouží pro předpřípravu jednotlivých údajů, případě když vyplňujte za skupinu žadatelů.

Praktické poznatky při vyplňování:

 • vyplňujte údaje bez diakritiky, tj. bez háčků a čárek
 • jméno a příjmení se musí plně shodovat s údaji v cestovním pase.
 • snažte se vyplnit všechny údaje (bez povinných údajů vás to nepustí dál, nicméně je vhodné vyplnit i ty další údaje - nemáte co skrývat)
 • v průběhu zadávání můžete využít nápovědu - je to vždy obrázek otazníku a je umístěný zpravidla v kroužku vpravo od popisku políčka.
 • pokud údaj neznáte, vypíšete údaj UNKNOWN (neznámo)
 • údaje vyplňujete do několika sekcí - Údaje o žadateli, Údaje o cestě, Otázky týkající se způsobilosti, Zkontrolovat žádost - vždy si před přechodem na další část (tlačítko DALŠÍ) údaje překontrolujte. V závěru máte pak možnost ještě celkové kontroly.

Takže co budete vyplňovat při registraci ESTA (stručný postup vyplňování žádosti)

Údaje o žadateli

 • Příjmení (pište přesně tak jak máte v cestovním pase)
 • Jména (pište přesně tak jak máte v cestovním pase)
 • Město narození (pokud neznáte, uvedete UNKNOWN)
 • Země narození (vybíráte ze seznamu)
 • Číslo cestovního pasu (vyplňujte všech 8 číslic českého cestovního pasu)
 • Státní občanství (vybíráte ze seznamu)
 • Národní identifikační číslo (vypisuje se rodné číslo bez lomítka)
 • Datum vydání cestovního pasu 
 • Vydávající země cestovního pasu (vybíráte ze seznamu)
 • Osobní identifikační číslo (toto nevyplňujte)
 • Datum vypršení platnosti cestovního pasu
 • Vystavila vám někdy nějaká jiná země pas, nebo občanský průkaz pro cestování  (jestliže máte jen český cestovní pas, pak vyplníte NE, v opačném případě pak označíte ANO a vyberete příslušnou zemi)
 • Jste ještě nyní občany nebo státními příslušníky další země (máte-li jen jedno občanství, vyplníte NE, v opačném případě označíte ANO a dopíšete další informace)
 • Rodiče - jména a příjmení (uvedete jména a příjmení otce a matky - je jedno v jakém pořadí - a je nutné je vyplnit bez ohledu na to, zda jsou žijící či nikoliv)
 • Adresa bydliště - řádek adresy 1 (vyplňte jak jste u nás zvyklí, vč. čísla popisného - např.  Masarykova 113 apod.)
 • Adresa bydliště - řádek adresy 2 (nemusíte vyplňovat)
 • Adresa bydliště - číslo bytu (nemusíte vyplňovat)
 • Adresa bydliště - město (např. Cerveny Kostelec)
 • Adresa bydliště  - stát/provincie (např. Kralovehradecky kraj)
 • Adresa bydliště - země (vyberete ze seznamu)
 • Typ telefonu (vyberete ze seznamu)
 • Předvolba země + telefonní číslo (tj. uvedete pro Českou republiku +420 a dále pak telefonní číslo o 9 znacích)
 • E-mailová adresa (vyplňte)
 • Potvrdit e-mailovou adresu (zadejte stejnou emailovou adresu)
 • Máte, nebo jste měli zaměstnavatele? (pokud jste nyní zaměstnání, nebo jste byli zaměstnání, nebo OSVČ, případně student, uveďte ANO, V případě, že jste nezaměstnaní, uveďte údaje o bývalém zaměstnavateli)
 • Název pracovní pozice (uveďte označení pozice v angličtině)
 • Název zaměstnavatele (Uveďte název firmy ve které jste zaměstnáni. U studentů můžete uvést STUDENT u OSVČ pak SELF-EMPLOYED, u dětí CHILD. V případě rodičovské dovolené pak STAY-AT-HOME PARENT, u osob v domácnosti HOMEMAKER apod.)
 • Zaměstnavatel - řádek adresy 1 (vyplňte ulici a číslo popisné zaměstnavatele nebo školy bez diakritiky, případně uvedete UNKNOWN)
 • Zaměstnavatel - město (vyplňte)
 • Zaměstnavatel - stát/provincie (vyplňte kraj)
 • Zaměstnavatel - země (vyberte ze seznamu)
 • Zaměstnavatel - předvolba a telefonní číslo

(poznámka: po kontrole stisknete v žádosti políčko DALŠÍ)

Údaje o vaší cestě do USA

 • Cestujete do USA v rámci cesty do jiné země? (odpovíte NE - cestujete do USA, případně se chcete podívat do Mexika nebo Kanady (pozor také podobný systém s názvem eTa. Jestliže v USA jen přestupujete a letíte dál pak vyplníte ANO)
 • Informace o kontaktním bodu v USA (pokud cestujete za známými uveďte jejich kontaktní údaje, v případě že žádný kontakt v USA nemáte, uveďte UNKNOWN a do telefonního čísla nuly)
 • Adresa vašeho pobytu v USA (nepovinná položka - můžete uvést adresu hotelu, název města apod.)
 • Nouzové kontaktní údaje v USA a mimo USA (je to povinná položka - uveďte kontakt na někoho, kdo s vámi do USA necestuje. Je to pro případ mimořádné situace. Obecně se nedoporučuje uvádět označení UNKNOWN)

(poznámka: po kontrole stisknete v žádosti políčko DALŠÍ)

Otázky týkající se způsobilosti

Některé otázky se sice mohou zdát úsměvné, nicméně doporučujeme věnovat vyplňování pozornost a uvádět pravdivé údaje. 

 • Trpíte tělesným nebo nějakým duševním postižením, nebo jste uživateli drog či jste na nich závislí, případně trpíte nějakou z následujících chorob (seznam)?
 • Byli jste někdy zatčeni či usvědčeni z trestného činu, který měl za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu na nějaké osobě nebo státní instituci?
 • Porušili jste někdy zákony v oblasti držení, výroby, distribuce či užívání drog?
 • Snažíte se zapojit nebo jste se zapojili do teroristické činnosti, špionáže nebo genocidy?
 • Dopustili jste se někdy podvodu nebo zkreslení informací o sobě nebo o jiných osobách s cílem získat pro sebe či jiné osoby vízum a dosáhnout vstupu na území USA?
 • Hledáte v současné době na území USA zaměstnání, nebo jste v minulosti byli na území USA zaměstnáni bez předchozího povolení od úřadů USA?
 • Bylo vám někdy zamítnuto udělení víza do USA, o něž jste žádali na tento nebo minulý cestovní pas, případně vám bylo odepřeno vpuštění na území USA, případně jste sami stáhli žádost o vpuštění na území USA v místě vstupu?
 • Zůstal jste v minulosti na území USA po delší dobu, než na které jste měli povolení?
 • Cestovali jste po 1.3.201 (včetně) do vybraných zemí - Irák, Sýrie, Irán, Súdán, nebo jste tam v toto době byli?

(poznámka: v rámci pokračování v žádosti stiknete DALŠÍ. V případě vyplňování žádosti pro někoho jiného je nutné zaškrnout prohlášení POUZE PRO TŘETÍ STRANY)

Zkontrolovat žádost

Toto je předposlední stránka žádosti - zkontrolujte všechny zadané údaje o registraci ESTA. Následně stisknete políčko DALŠÍ.

V následující části pak vyplníte znovu číslo pasu, vyberete se seznamu zemí vydávající zemi, uvedete příjmení a datum narození.  Všechny tyto důležité údaje se zadávají pro kontrolu, pokud některý z nich nesouhlasí s původně zadanými údaji budete vyzváni k opravě. Následně stisknete políčko DALŠÍ.

Platba žádosti - registrace ESTA

Jedná se o poslední krok v rámci registrace ESTA. Jak jsme již uvedli, úhrada poplatku je možná pouze platební kartou (kreditní nebo debetní). Nejsou přípustné jiné platební metody. V případě, že nemáte kartu, nebo nemáte pro kartu povolenou platbu na internetu, můžete využít i platební kartu někoho jiného (známého, příbuzného, kamaráda - samozřejmě s jeho/jejím souhlasem :) 

Výsledný status registrace ESTA (stav se dozvíte pouze na stránkách registrace ESTA, upozorňující email není posílán)

 • AUTORIZATION APPROVED - máte vyhráno, vaše registrace ESTA byla schválena a můžete vycestovat do USA bez víza
 • AUTORIZATION PENDLING - vaše žádost se vyřizuje. Nevěšte hlavu, a stav žádosti si ověřte později (v krajním případě cca 72 hodin)
 • TRAVEL NOT AUTHORIZED - tak toto je nepotěšující zpráva, vaše žádost o bezvízový styk byla zamítnuto. Musíte požádat o klasické vízum do USA

 

V případě vašeho zájmu o cestování do USA vám rádi pomůžeme. Poradíme, pomůžeme vybrat zájezd či vyhledat vhodné ubytování. Klidně zavolejte.

ZÁJEZDY DO USA

UBYTOVÁNÍ V USA

LETENKY DO USA

PŮJČENÍ AUTA V USA